Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Małgorzata Górska-Niestępska

Kancelaria Komornicza Nr XVII w Olsztynie

Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w Olsztynie

Komornik Sądowy Olsztyn

Komornik Sądowy Małgorzata Górska- Niestępska jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Jako organ władzy publicznej wykonuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Czynności dokonywane przez Komornika Sądowego Małgorzatę Górską- Niestępską, podlegają nadzorowi Sądu jak i  nadzorowi Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Kancelaria komornicza powstała w listopadzie 2021 rok. Zdobyta dotychczas wiedza oraz doświadczenie umożliwiają wykonywanie powierzonych obowiązków zgodnie z tradycyjnymi wartościami utożsamianymi z profesją prawniczą oraz nowoczesnym podejściem do egzekucji sądowej.

W kancelarii wdrażane są kolejne usprawnienia techniczne….. pozwalające na jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne zaspokojenie należności Wierzycieli.

Kancelaria Komornika w Olsztynie korzysta z niżej wymienionych udogodnień i wyspecjalizowanych systemów informatycznych:

N

OGNIVO e-KIR

W zakresie poszukiwania rachunków bankowych dłużników i obsługi zajęć. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

N

EWID

Dostęp do systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w celu ustalenia nieruchomości dłużnika wraz z dokładną lokalizacją przestrzenną.

N

ZUS PUE Online

Platforma Usług Elektronicznych udostępniana przez Zakład Ubezpieczeń w celu elektronicznego przesyłania wniosków do ZUS – EKS w celu uzyskania informacji o płatnikach składek.

N

EPU

Elektroniczny system sądowy e-Sąd umożliwia obsługę wniosków egzekucyjnych składanych w formie elektronicznej.

N

CBDKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych w celu wyszukiwania ksiąg wieczystych dłużnika po jego danych osobowych.

N

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla zapewnienia prawidłowego kontaktu z jednostkami administracji publicznej

N

CEIDG i REGON

Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej z dostępem on-line do danych niejawnych oraz wyszukiwarka podmiotów gospodarki narodowej.

N

EUKW

Zajęcia nieruchomości dłużnika dokonywane są niezwłocznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

N

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców w zakresie ustalenia danych pojazdów dłużnika.

N

KOMORNIK ONLINE

Usługa pozwalająca na udostępnianie stronom postępowania egzekucyjnego informacji o jego przebiegu.

Egzekucja należności Komornik Sądowy w Olsztynie

Obszarem działania kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Małgorzaty Górskiej-Niestępskiej jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Olsztynie, w skład którego wchodzą:

Miasto Olsztyn,
Gminy: Barczewo, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki.