Dzień przyjęć interesantów przez Komornika Sądowego (02 maja 2023r.) przeniesiony

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Małgorzata Górska – Niestępska

informuje, że dzień przyjęć interesantów przez Komornika Sądowego w dniu  (02 maja 2023r.), zostaje przeniesiony na dzień 04 maja 2023r., od godziny 10.00 do godziny 15.00 .