Kancelaria komornicza dnia 02 maja 2023r. nieczynna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Małgorzata Górska – Niestępska 

informuje, iż dnia 02 maja 2023r. kancelaria komornicza będzie nieczynna.